Prosessen begynte allerede tidlig i 2017, men det er