Ifølge Høyre-leder Erna Solberg må offentlige myndigheter kartlegge hvilke av sine tak som egner seg for solceller. Staten må gå foran på egne bygg, mens Enova skal få i oppdrag å utforme en tidsbegrenset støtteordning som er enkel og ubyråkratisk for næringsbygg.

– Vi har et regelverk som fortsatt er for tungvint. Derfor foreslår Høyre en skikkelig kraftpakke på sol, som vil gjøre det enklere og mer lønnsomt å produsere solkraft, kunngjorde Solberg på Høyres gruppekonferanse tirsdag.

Der var partiets stortingsgruppe og sentralstyre samlet for å markere inngangen til en ny politisk høst.

Tre tiltak

Blant tiltakene Høyre foreslår, er disse:

  • Å fjerne eller øke fritaksgrensen på 500 kilowatt.
  • Øke effektgrensen for hvor stort et solanlegg eller plusshus kan være før det er konsesjonspliktig.
  • Endre loven slik at det blir lov til å dele strømmen som produseres på taket til ett industribygg over til nabobygget, avgiftsfritt. Eller fra et låvetak til et hønseklekkeri, eller fra en privat bolig til en annen.

– Den eneste varige veien ut av energikrisen er mer energi og smartere bruk av energien. Solkraft er en rimelig og effektiv måte å skaffe energi på. Det er på tide å få i gang en større solsatsing i Norge, sier Solberg.

– Ikke et sekund for tidlig

Høyres forslag er som solskinn i ørene på Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

– Dette er veldig gode signaler fra Høyre, som er helt i tråd med det Virke har bedt om i møter med regjeringen. Det kommer ikke et sekund for tidlig, så dette bør partiene på Stortinget finne sammen om så raskt som mulig, sier direktør for samfunnspåvirkning Stian Sigurdsen.

Men helt uproblematisk er det ikke, medgir han.

Tre av fire virksomheter er nemlig leietakere i næringsbygg.

– Dette er en barriere både mot energieffektivisering av næringsbygg og mot mer installasjon av solceller på fasader og tak. Ofte ønsker ikke byggeier å investere i noe som leietaker får gevinsten av. Det er en utfordring at Høyre ikke tar med dette i forslaget, sier Sigurdsen.

(©NTB)