Allerede neste uke – 1. september – skulle egentlig prisopplysningsforskriften og forskrift om kraftomsetning og nettjenester tre i kraft. I april sendte Barne- og familiedepartementet (BFD) sammen med Olje- og energidepartementet (OED) ut på høring endringer i disse to forskriftene. Fristen for å sende inn høringssvar ble satt til 30.mai.

Ifølge BFD er målet med forskriftsendringene å legge til rette for et mer velfungerende og forbrukervennlig strømmarked. I høringsnotatet er det foreslått å skjerpe kravene til hvilken informasjon kunden skal få både i forbindelse med markedsføring og på fakturaen.