Det nye regjeringskvartalet er et av de største byggeprosjektene i Norge gjennom tidene. Det skal gi sikre og gode arbeidsplasser til departementene og et åpent og grønt byrom til innbyggerne. Brutto bygningsareal er planlagt til ca. 125 000 kvadratmeter, hvorav ca. 37 000 kvadratmeter er under bakken. I tillegg skal ca. 37 000 kvadratmeter eksisterende bygningsmasse rehabiliteres. Forventet ferdigstillelse er 2029.

ABB har skrevet kontrakt med byggherren Statsbygg om å levere høyspentanlegg og strømforsyning til det nye regjeringskvartalet.

ABB leverer komplett strømforsyning til det nye regjeringskvartalet Foto: (Ill. Team Urbis).

– Vi er stolte over å bli valgt som leverandør av kraftsystemene til dette vitale og historiske prosjektet, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør for ABB i Norge. - Vi har tidligere signert kontrakten for elektroniske sikkerhetssystemer til det nye regjeringskvartalet. Kontraktene viser at kompetanse bygget opp gjennom store industriprosjekter med integrerte prosjektteam, design, prosjektering og prosjektledelse er uvurderlig, også for slike infrastrukturprosjekter.

Helhetlig integrasjon

ABBs høyspentanlegg skal sørge for effektiv og sikker forsyning av elektrisk kraft til alle elektriske installasjoner i kvartalet. Det leveres komplett med styre-, overvåkings- og betjeningssystem.

ABB leverer komplett strømforsyning til det nye regjeringskvartalet Foto: (Ill. Team Urbis).

ABBs strømforsyning inkluderer elektriske tavler, avbruddsfri strømforsyning (UPS) og skinner som forsyner alle elektriske installasjoner med elektrisk kraft

Både høyspentanlegget og strømforsyningen får grensesnitt mot en rekke andre kontrakter, systemer og aktører, blant annet byggautomatisering og nevnte sikkerhetssystem.

Samspillkontrakt

Arbeidene er i gang og skal gjennomføres i samspillskontrakter over to faser:

  • Fase 1: Etablering av felles forståelse for gjennomføring av detaljprosjektering og utførelse
  • Fase 2: Detaljprosjektering, produksjon og utførelse