På Klemetsrud i Oslo ligger Norges største energigjenvinningsanlegg. Her sluttbehandler Fortum Oslo Varme flere hundre tusen tonn avfall årlig. Spillvarmen fra prosessen blir til strøm og fornybar fjernvarme til tusenvis av kunder i Oslo.

Utslippene fra energigjenvinning er i dag svært lave, med unntak av CO₂. I dag er anlegget på Klemetsrud Oslos største punktutslipp av CO₂. Det ønsker Fortum Oslo Varme å gjøre noe med.

CCS (Carbon Capture and Storage/ karbonfangst og lagring) er ifølge FNs klimapanel nødvendig for å nå klimamålene. Fortum Oslo Varme er engasjert i karbonfangst og gjennomførte i 2019 en pilot og FEED-studie (Front-End Engineering Design) på anlegget i Oslo. Denne utviklingen er Jørgen Thomassen glad for å få ta del i.

Jobber som CCS-ingeniør

– Jeg studerte til sivilingeniør ved det femårige studieprogrammet Energi og miljø ved NTNU, og spesialiserte meg i energi- og prosessteknikk. Deretter jobbet jeg som prosessingeniør i to forskjellige bedrifter før jeg begynte som CCS-ingeniør i Fortum Oslo Varme i starten av 2019, sier Jørgen.

KARBONFANGER: CCS Ingeniør Jørgen Thomassen foran CCS-anlegget på Klementsrud i Oslo. Foto: Fredrik Kveen

Han jobber med karbonfangst ved Fortum Oslo Varme sitt anlegg på Klemetsrud, som kan bli verdens første energigjenvinningsanlegg med fullskala CO₂-fangst.

– Målet er å fange 400.000 tonn CO₂ per år. Det utgjør rundt 90 prosent av det totale utslippet fra anlegget etter planlagte oppgraderinger, sier han.

Master i bioteknologi

Mens Thomassen studerte ved NTNU, utdannet kollega Anna Sønderland seg ved NMBU. Hun er HMSK-ingeniør, og har ansvaret for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet hos Fortum Oslo Varme.

– Jeg har en mastergrad i bioteknologi. Etter studiene gjennomførte

Fortum Oslo Varme

* Fortum er verdens fjerde største varmeleverandør.

* Fortum Oslo Varme er Norges største varmeleverandør.

* Fortum Oslo Varme står for 36 prosent av all fjernvarme generert i Norge.

* Har som mål å etablere et fullskala karbonfangstanlegg (CCS) på Klemetsrud.

* Ønsker å være en viktig bidragsyter til det grønne skiftet, og et enda mer miljøvennlig og bærekraftig Oslo.

* Eies 50/50 av Fortum og Oslo kommune.

* Visjon: «For en renere verden».

jeg to år på Teach First Norway, som er et ledelsesutviklingsprogram i regi av Osloskolen, Equinor og Universitetet i Oslo, sier hun.

Sønderland jobbet deretter fire år som HMS-ingeniør i Equinor, før hun vendte tilbake som lektor i Groruddalen for en toårs periode.

I august i 2018 begynte Anna hos Fortum Oslo Varme, i en stilling der hun kombinerer kjemi- og pedagogikkutdannelsen.

– Jeg har blant annet ansvar for kjemikaliestyringen i selskapet, og for tiden utvikler jeg en ny opplæringsportal som skal brukes av både interne og eksterne.

– Drømmejobben

Annas øvrige arbeidsoppgaver består i å utbedre arbeidsprosesser, utvikle styrende dokumentasjon, og håndtere store og små problemer som måtte dukke opp på anleggene.

For henne var selskapets grønne profil og sterke miljøfokus svært avgjørende for at hun søkte på jobben.

– Det er en innovativ bedrift der man blir oppfordret til å tenke kreativt. Det er inspirerende å jobbe for en bedrift som har som samfunnsoppdrag å utvikle nye, bærekraftige energiløsninger med minimal belastning på miljøet, sier hun.

Anna føler hun har fått drømmejobben.

– Jeg blir gitt mye frihet og ansvar, og er omgitt av dyktige ledere og kolleger som motiverer og ønsker å dra i samme retning.

– Fått stor tillit

Også Jørgen føler han har truffet blink på arbeidsplassen og beskriver Fortum Oslo Varme som et nyskapende selskap med flere spennende prosjekter på gang.

– Fortum Oslo Varme preges av stor åpenhet og kort vei mellom ansatte og ledelse, samt flere sosiale arrangementer i løpet av året. Det er et fremoverlent selskap som utvikler seg hele tiden, sier han.

Jørgen føler han har fått stor tillit og muligheter til å utvikle seg i løpet av det første året som ansatt.

– I starten var det mer teknisk arbeid rundt pilottesting og behandling av data. Etter hvert er jeg blitt tildelt mer og mer ansvar, og blant annet ledet andre interne prosjekter for karbonfangst i konsernet og holdt innlegg på konferanser for kunnskapsdeling, sier han.

Jørgen mener han har hatt god nytte av utdannelse fra NTNU.

– Jeg har hatt veldig god bruk av fag innenfor blant annet fluidmekanikk, termodynamikk, strømningslære og varme- og massetransport, sier han.

Dette annonsørinnholdet er også publisert i magasinet Energi Utdanning som er distribuert til relevante videregående- og høyskoler i hele landet.