– Det er helt utrolig hvor effektivt det er å bruke droner ved inspeksjoner, forteller maskinmester og dronefører Jørn Melbye i Akershus Energi.

Etter at det ble investert i drone for et par år siden er livet også blitt sikrere.

Mange faremomenter

– Høyspent strøm, store høyder, og vann under trykk er bare noen av mange faremomenter i drift og vedlikehold av vannkraftverk, forteller Jørn.

Kraftverket på Rånåsfoss ligger midt i Norges største elv Glomma. Det ble bygget i 1922 med dam og tre store luker som slipper vann over dammen når det er flom. Inspeksjon og vedlikehold av dammen og lukene er svært viktig og veldig krevende.

– Mange steder er det vanskelig og tidkrevende å komme til, forteller Jørn. -Et arbeid som tidligere kunne ta en dag med mange folk, kan en person nå gjennomføre i løpet av kort tid ved hjelp av en drone, sier han stolt. -Vi filmer og får dokumentert tilstanden på luker og dam med sylskarpe videobilder.

Jørn forteller videre at de bruker dronen til å inspisere tak, takrenner og høye fasader. Det er både enklere og rimeligere enn å bygge stillaser eller leie lift. Vi bruker også termofotografering til å finne mulig varmgang i koblingsanlegg og kabler. Dette er steder der varmgang kan føre til brann.

Mindre bruk av dykkere

Og det er ikke bare i lufta ny teknologi er tatt i bruk. En såkalt ROV (fjernstyrt undervannsfarkost) har også gjort livet enklere og rimeligere.

– Vi må jevnlig sjekke kjølevannsinntak, gjøre damkontroller og turbininspeksjon. Tidligere måtte vi ha dykkere til å gjøre slikt arbeid under vann. Det er både kostbart og tidkrevende, forteller Jørn. -Nå kan vi gjøre det samme arbeidet med vår ROV.

– Vi blir stadig dyktigere og utvider bruken. Samtidig blir utstyr bedre og mulighetene til å bruke ny teknologi øker. Da er det viktig at vi er på hugget og tilegner oss både ny kunnskap og ny teknologi, poengterer Jørn Melbye.

Dette annonsørinnholdet er også publisert i magasinet Energi Utdanning som er distribuert til relevante videregående- og høyskoler i hele landet.