Norges største byggeprosjekt

Etter planen skal det nye sykehuset i Stavanger stå ferdig mot slutten av 2024. Prosjektet har fått navnet Nye SUS, og er for tiden Norges største byggeprosjekt.

– KAEFER Energy er valgt som underleverandør på flere prosjekter innenfor de tradisjonelle ISO-fagene. Her isolerer vi og holder det kalde vannet kaldt og det varme vannet varmt. I tillegg isolerer vi ventilasjonskanaler på de samme byggene. Isolasjonsarbeidet forhindrer kondens og holder temperaturen riktig.

KAEFER Energy har også fått oppdrag innenfor tilkomstteknikk i forbindelse med de 40 meter høye vareheisene i byggene. Her monterer de strukturen til sengeheisene i bygget.

– Det er et veldig spennende prosjekt å være med på, forteller Christian Heggelund i KAEFER Energy. Her bruker vi erfaringen fra å jobbe i tau i Nordsjøen. At våre folk får være med på å gjøre det trygt og kostnadseffektivt er veldig kjekt!

Heggelund forteller at sengeheisene skal frigi plass ved ikke å ha sykehussengene i rom, men at sengene lagres i heissjakter.

Krevende tilkomstteknikk

Det er ikke mulig å komme til med lift eller stillas i de 40 meter høye heissjaktene.

– Her er det helt nødvendig å ta i bruk arbeid tau for å utføre arbeidet, forteller Heggelund.

KAEFER Energy er mest kjent for å utføre store prosjekter for olje- og gassindustrien. Vi spør Heggelund om hva som skiller arbeid på landbaserte byggeprosjekter med prosjektene i olje- og gassindustrien.

– Det er ofte kortere frister på land. Det gjør at prosjektene blir mer intensive.

Aldri på akkord med HMS

Nye SUS er et enormt stort prosjekt, men Heggelund forteller at de har detaljerte planer på alle oppgaver som skal utføres. Så kortere frister går ikke på akkord med HMS.

- Erfaringen vi har med fra olja gir oss friske øyne på byggeplassen. På Nye SUS har de også personell fra olja som leder prosjektet, så her opplever vi tydelige krav til HMS. Det er bra!

KAEFER Energy kommer til å ha ti personer i snitt på prosjektet frem til 2023. Så jobber de også for å posisjonere seg for enda mer arbeid underveis.