Akershus Energi har vært produsent av fornybar energi i snart 100 år - de fleste av årene som ren vannkraftprodusent. Nå vender selskapet blikket mot flere grønne energikilder og driver med sol, vind, hydrogen, bioenergi, fjernvarme og fjernkjøling.

Bushra Butt, Eystein Waade, Sara Angell Bakke og Sverre Almvik Tronsmoen er blant dem som nylig ble ansatt da Akershus Energi opprettet 11 stillinger for å utvide satsingen på fornybar energi.

– Attraktiv arbeidsplass

Bushra er prosjektutvikler i Ny fornybar-avdelingen, og har vært involvert i flere prosjekter.

– Jeg har bistått datterselskapet Soleie, som leier ut solcellepanel til offentlige og private byggeiere. Jeg er også koordinator i et prosjekt for Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) som skal etablere Norges første bakkemonterte solkraftverk. I tillegg bistår jeg med klimaregnskap for Odal vindkraftverk, som er under utbygging, sier hun.

Det er stas å være med på å bygge opp satsingen på fornybar energi, synes Bushra.

– Selskapet er en attraktiv arbeidsplass for dem som ønsker å bo i nærheten av Oslo og jobbe for et energiselskap som satser på fornybar energi.

Bushra har master i industriell økonomi med fordypning i energi fra NMBU.

– Jeg har fått veldig god bruk for utdannelsen, som består av både økonomi- og teknologifag. Det er en fordel å kunne innta perspektivet til både ingeniøren og økonomen når prosjekter skal realiseres. De er som regel opptatt av ulike ting og snakker ulike språk, sier hun.

Godt samhold

Porteføljeforvalter Sara Angell Bakke har master i industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, en god kombinasjon av ingeniør- og økonomifag.

Sara Angell Bakke er porteføljeforvalter i energihandel. Hun har en mastergrad fra NTNU Foto: Privat

Produksjonsprognoser er en sentral del av arbeidshverdagen til Sara.

– En av de viktigste arbeidsoppgavene er det som kalles anmelding. Det går ut på å melde inn til kraftbørsen Nord Pool hvor mye strøm vi antar at vi vil produsere den neste dagen. Jeg utfører også analyser knyttet til kjøp og salg av kraftkontrakter lenger frem i tid, sier hun.

Sara forteller at de ansatte har et godt samhold, selv om de er spredt på ulike arbeidssteder.

– Det er en relativt liten bedrift, og jeg ble fort kjent med de aller fleste da jeg startet, sier hun.

Eystein Waade jobber som IT- og digitaliseringskonsulent, og har som hovedoppgave å analysere data fra vannkraftanleggene og gjøre denne tilgjengelig for andre i selskapet.

– Det kan være snakk om prediksjoner som hjelper til med å avgjøre når man bør stenge anleggene for vedlikehold, eller overvåkning av driftsdata i realtid, sier han.

Eystein Waade har en mastergrad i Teknisk fysikk fra Uppsala universitet. Foto: Privat

Eystein studerte ved Uppsala universitet i Sverige og har en master i Teknisk fysikk, som tilsvarer Fysikk og matematikk i Norge.

– Studiene gjør at jeg står bredt og kan gå mange forskjellige veier. Selv om det ikke var masse programmeringsfag, får man grunnforståelsen man trenger for å tilegne seg mer kunnskap på egen hånd.

– Satser på oss yngre

Sverre Almvik Tronsmoen er finanskonsulent og har en bachelor i Fornybar energi fra NTNU.

– Jeg søkte meg bevisst til Akershus Energi for å kunne bygge ytterligere på kompetansen min og få jobbe i en bransje jeg har genuint engasjement for, sier han.

Sverre Almvik Tronsmoen er finanskonsulent og har en bachelor i Fornybar energi fra NTNU. Foto: Privat

Sverre driver i hovedsak med kontroll og fakturering av avregnet kraft.

– Jeg følger også opp og utarbeider rapporter på de finansielle derivatene vi handler i samt opprinnelsesgarantiene vi får tildelt, sier han.

Sverre forteller om en bra arbeidshverdag.

– Det er supert å jobbe i Akershus Energi. Det er et kjempegodt miljø og en god sammensetning av folk som innehar mye kompetanse, sier han, og får støtte fra Eystein:

– Hverdagen er fylt med spennende utfordringer, og jeg får lov til å samarbeide med dyktige kollegaer på kryss av fagfelt. Det er spennende å være en del av en organisasjon som vil tenkte nytt og som tør å satse på oss yngre.

akershusenergi.no/om-akershus-energi/jobb-i-akershus-energi/