– Jeg søkte meg til Statkraft fordi jeg ønsker å jobbe med fornybar energi. I tillegg liker jeg at selskapet har en internasjonal profil, og legger vekt på innovasjon og digitalisering, sier Anna Holm Aftret, som sammen med Ida Johanne Molvik Haga er trainee i Statkraft.

Ida er godt fornøyd med å ha Statkraft som arbeidsplass.

– Jeg ønsket å jobbe med fornybar energi og teknologier som vil være med å endre fremtiden, og Statkraft er absolutt en leder her. Det føles veldig fint å være i et fremoverlent miljø. Selv om det er et statlig eid selskap, er det en dynamisk og internasjonalt orientert bedrift der jeg blir utfordret hele tiden, sier Ida.

Anna forteller at trainee-året består av tre rotasjoner, hvorav et av dem i utlandet.

– Vi er fast ansatt i en avdeling hvor vi skal jobbe når vi er ferdig med trainee-året. Oftest begynner man i den avdelingen man er ansatt, og man kan påvirke hvor man roterer i bedriften, sier hun.

I løpet av ett år blir de godt kjent med hele konsernets organisasjon, virksomhet og strategi.

– Jeg har møtt mange dyktige kolleger som jeg har utvekslet erfaringer med og lært mye av. Vi har også trainee-samlinger der vi blant annet har studert presentasjonsteknikk og hvordan man samarbeider i et team, sier Anna.

Vedlikehold og forretningsutvikling

Anna er ansatt i Operation and maintenance supportavdelingen, der hun jobber med vedlikehold av Statkrafts kraftverk.

– Arbeidsoppgavene består i å utvikle verktøy og drive analyse av vedlikehold, sier hun.

Neste stopp er Brasil, der hun skal jobbe med digitalisering og vedlikehold på vindparker og vannkraftanlegg.

– Den tredje og siste rotasjonen er i Gaupne, hvor jeg skal jeg jobbe på regionsentralen med produksjonsplanlegging, sier hun.

New Business

– Vi driver med forretningsutvikling utenfor Statkrafts kjerneområder. New Business har ulike avdelinger som jobber innen hydrogen, biodrivstoff, datasentre, elbillading og Venture Capital, sier Ida som er ansatt i forretningsområdet New Business.

NEW BUSINESS: Ida Johanne Molvik Haga er ansatt i forretningsområdet New Business. – vi driver med forretningsutvikling utenfor Statkrafts kjerneområder, sier hun. Foto: Statkraft

For tiden er Ida på rotasjon og jobber i Corporate Strategy and Development.

– Her utformer vi strategien for hele bedriften, og hjelper de ulike avdelingene med å realisere sitt fulle potensial, sier Ida, som skal ha sitt utenlandsopphold i Düsseldorf ved Continental Assets & Market Access-avdelingen.

Trainee-stilling hos Statkraft
 • Toppkandidatene til Statkraft oppfyller gjerne denne beskrivelsen:
 • Du har et sterkt engasjert for fornybar energi og ønske om å løse klimautfordringene.
 • Du har utdanning på masternivå og solide resultater.
 • Du har gode språkkunnskaper.
 • Du ønsker en bratt læringskurve, kommuniserer godt og trives med et høyt arbeidstempo.
 • Du har stor arbeidsglede og ønsker å være med å utvikle Statkraft videre.
 • Du er fleksibel med tanke på arbeidsoppgaver og mobilitet.
 • Neste mulighet for å søke på traineeprogrammet åpner høsten 2020.

Vannkraft og hydrogen

Begge traineene har tatt utdannelsen sin ved NTNU. Ida har en bachelorgrad som ingeniør i fornybar energi og en mastergrad i energi og miljø. Masteroppgaven handlet om nye måter å utvikle hydrogen på.

– Ved NTNU lærte jeg å tilegne meg ny kunnskap og å jobbe strukturert og selvstendig. I tillegg tilegnet jeg meg fagkunnskap om fornybar energi og energiproduksjon. Alt dette får jeg god bruk for i jobben i Statkraft, sier hun.

Anna gikk på det femårige energi og miljøprogrammet, og skrev masteroppgave om vannkraft.

Statkraft
 • Europas største produsent av fornybar energi.
 • Norges største og Nordens nest største kraftprodusent.
 • Kjernevirksomhet innen vannkraft, vindkraft, solkraft, biomasse og fjernvarme.
 • 359 kraftverk med en samlet installert effekt på 19 300 MW (Statkrafts andel), og eierandel i 28 fjernvarmeverk med en installert effekt på 789 MW.
 • Samlet årlig kraftproduksjon 62 TWh (2018), fornybar andel utgjør 98 %.
 • 3600 medarbeidere i 16 land.
 • Heleid av den norske stat.

– Hos Statkraft får jeg omsatt de teoretiske kunnskapene om vannkraft fra studiene til praktisk erfaring. Ved NTNU tok jeg også en del vindkraft-fag som jeg har hatt god nytte av. I fjor høst var jeg utplassert på vindparkene på Smøla og i Fosen. Der lærte jeg svært mye, sier hun.

Dette annonsørinnholdet er også publisert i magasinet Energi Utdanning som er distribuert til relevante videregående- og høyskoler i hele landet.