Kaia Furnes er strategisk rådgiver og forretningsutvikler i Hafslund E-CO. Det er en jobb hun er svært glad i.

– Her får jeg mulighet til å jobbe med prosjekter som bidrar til å kutte klimautslipp, i et ekstremt godt arbeidsmiljø som er åpent og inkluderende, sier hun.

Kjernevirksomheten til Hafslund E-CO er vannkraft, men konsernet har også et forretningsområde med navnet Ny Energi, som Furnes ofte jobber sammen med.

– I Ny Energi ser vi på elektrifisering og nye energiløsninger, som for eksempel ladeinfrastruktur, batterier, sol- og vindenergi. Det er et fremtidsrettet felt der det skjer mye spennende, og jeg får truffet gründere som utvikler banebrytende teknologi, sier hun.

Femårige ingeniørutdannelse

Furnes studerte industriell økonomi ved NTNU i Trondheim, og spesialiserte seg i produktutvikling og produksjon, ofte bare kalt maskinlinjen.

– Jeg skrev master innen optimering, som innebærer å bruke matematikk for å programmere modeller for å løse problemer i den virkelige verden, sier hun.

Etter studiene jobbet hun noen år i et konsulentselskap hvor hun fikk noen oppdrag for selskaper i kraftbransjen.

– Jeg syntes det var spennende, og fikk lyst til å jobbe mer med energi - spesielt med tanke på hvordan fornybar energi kan bidra til å kutte klimautslipp, sier hun.

Investerer for borettslag

For om lag ett år siden startet Furnes med prosjektet Ladeklar, som retter seg mot kundegrupper som borettslag og bedrifter.

–Det er ofte mange tekniske og økonomiske utfordringer knyttet til etablering av ladeanlegg. For eksempel har ikke alle i et borettslag elbil, og mange ønsker ikke å være med på å betale for å bygge ladeanlegg, sier hun.

Hafslund E-CO har løst problemet i borettslag ved at konsernet tar på seg investeringen med å bygge ut. Beboerne får så tilbud om å leie lader.

– Borettslaget kan på et senere tidspunkt kjøpe oss ut og eie anlegget selv hvis de ønsker det, sier hun, og legger til at Hafslund E-Co på sikt også ønsker å utvikle ladeløsninger for varetransport, kollektivtransport, båt og fly.

Hafslund Eco AS
  • Et integrert kraftkonsern som eies 100 prosent av Oslo kommune.
  • Hafslund Eco eier vannkraftverk i Innlandet, Vestland og Viken, og drifter en produksjon på nærmere 21 TWh.
  • Hafslund Eco kontrollerer 50 prosent av aksjene i Eidsiva Energi, og eier dermed halvparten av Norges største nettselskap, med om lag 900 000 kunder.
  • Gjennom forretningsområdet Ny Energi, jobber Hafslund Eco med innovasjon og forretningsutvikling for å sette fart på elektrifiseringen av Norge.

Lean innovasjon

Furnes er en del av et team på fem personer. De jobber prosjektbasert når de utvikler nye konsepter.

– Vi ser gjerne nærmere på ett bestemt konsept over noen uker, før vi vurderer om vi går videre med det eller legger det på is. Ofte henter vi inn ressurser fra andre avdelinger i konsernet slik som tekniske rådgiver med el-ingeniørbakgrunn, sier hun.

I stort sett alle prosjektene jobber Furnes og teamet etter det som kalles Lean innovasjonsprinsipper.

– Det vil si at vi helt fra startfasen involverer potensielle kunder for å forstå deres problemer og hvordan vi kan løse dem. Produktet lanseres ikke fikst ferdig, men utvikles etterhvert som vi får tilbakemeldinger fra kundene og forstår kundebehovene enda bedre.

Nå som Ladeklar-prosjektet er sjøsatt, har Furnes vendt blikket mot prosjekter der utslippsfrie bygg- og anleggsplasser er i fokus.

– I tillegg følger vi hele tiden med på gründervirksomheten som foregår i start up-miljøer. Vi deltar på events og har kontakt med selskaper det kan være interessant å samarbeide med og investere i, sier hun.

Dette annonsørinnholdet er også publisert i magasinet Energi Utdanning som er distribuert til relevante videregående- og høyskoler i hele landet.