Aqua Guardian AS -Et selskap i Partnerplastgruppen

Aqua Guardian er et selskap i Partnerplastgruppen, som leverer et bredt utvalg av produkter og tjenester til seismikk, offshore & subsea, akvakultur og marine markeder.

Etter snart 20 år i drift vet vi at det ligger stor verdi i å la den etablerte og den unge nysgjerrige kompetansen få utfordre hverandre. Men den kan være vanskelig å finne om man ikke lytter.

– For de av oss som leste ingeniørfag på den tiden da tegnebrett fortsatt var raskere enn tegneprogram, men som hardnakket påstår at vi har fulgt godt med i tiden, kan diskusjonene ta uventede vendinger når etablerte løsninger møter nye ideer. Det kan bli verdifull innovasjon av slike prosesser sier Bent Kr. Hasle, daglig leder i Aqua Guardian.

Vi har hatt studenter i arbeid både i kortere perioder i produksjon, og i lengre perioder innen administrasjon, prosjektering og salg. Her forteller to av dem litt om oppholdet hos oss;

Didrik Kahrs Skaale

– I Aqua Guardian ble vi som studenter introdusert for et bredt spekter av oppgaver og fagfelt Det mener jeg er akkurat det man trenger for rask læring på kort tid. Jeg fikk anledning til å delta på, og få innsikt i, både små og store prosjekter. Jeg fikk jobbet med befaring av damanlegg, styrkeberegninger, 3D-modellering av løsninger og salg til nye markeder, forteller Didrik Kahrs Skaale.

Didrik Kahrs Skaale. Foto: Privat + Aqua Guardian

Han har en master fra universitetet i Stavanger innen industriell økonomi og arbeider i dag som rådgiver i DNB sin internasjonale virksomhet.

– Etter å ha jobbet med vassdragssikkerhet har jeg selv blitt mye mer bevisst på tredjepartssikkerhet når jeg går i fjellet. Man får en større forståelse for kreftene som skjuler seg i vassdrag og damanlegg som jeg tror mange turglade nordmenn burde kjent bedre til, sier Didrik.

Pernille Mazarino

– Erfaringene jeg får med meg fra Aqua Guardian er verdifulle. Ofte er dette erfaringer jeg ikke får fra studiestedet alene, sier Pernille Mazarino.

Pernille Mazarino Foto: Privat + Aqua Guardian

– Når man får se energibransjen fra innsiden så ser man mer enn bare olje, vann- og vindkraft. I arbeidet mitt hos Aqua Guardian har jeg også fått et innblikk i underleverandørene som er tilknyttet bransjen. Som oss, innen den smale nisjen vassdragssikkerhet. I energibransjen er det mange jobbmuligheter i fremtiden, forteller Pernille, som studerer Biovitenskap B.Sc. ved Universitetet i Oslo.

Dette annonsørinnholdet er også publisert i magasinet Energi Utdanning som er distribuert til relevante videregående- og høyskoler i hele landet.