Det vernede området rundt turistperlen Trollstigen har endelig fått mobildekning. På toppen av fjellet har Telia gjort det umulige – bygget en basestasjon som driftes av sol- og vindenergi, uten dieselaggregat-back-up. Med en så avsidesliggende plassering er fjernovervåking helt avgjørende for driften. Det sørger SafeBase sin telekom-tilpassede overvåkningsløsning for.

En trafikkulykke på fylkesvei 63 ved Trollstigen satte behovet for dekning i området på dagsorden. Områdets totale mangel på eksisterende infrastruktur gjorde derimot at mange operatører anså utbygging av mobildekning som en umulig oppgave.

— Landskapet er vernet, og det finnes hverken fiber eller strøm der. Trafikkulykkene trigget likevel en ekstra motivasjon for å få dekning i området. Sammen med flere andre aktører har vi fått det til, innleder teknisk ansvarlig i Telias utbyggingsavdeling, Martin Gyllenhammar.

Gjenbruker energi-teknologi

SafeBase har utviklet løsninger for fjernovervåking av nettstasjoner, som er tatt i bruk av flere nettselskaper. Tidligere har SafeBase og Telia samarbeidet om å utvikle denne løsningen etter telekom-spesifikke behov. Det var derfor naturlig for Gyllenhammar å involvere SafeBase i Trollstigen-prosjektet.

— SafeBase har en fleksibilitet som gjør at de leverer akkurat det vi trenger, og det gjør SafeBase til en aktør det er gøy å samarbeide med. Ofte må man jo bare ta til takke med det en leverandør lager eller har laget tidligere, men SafeBase lager akkurat det vi trenger i samarbeid med oss. Til basestasjonen vår har de levert toppsystemet SafeMon SensorHub med elektronikk og modem, samt overvåkningskamera og værstasjon, sier Gyllenhammar.

Løsningen gir Telia fjerntilgang til stasjonen, i tillegg til å forsyne dem med anonymisert og kryptert brukerdata som gir verdifull innsikt for drift og vedlikehold.

Forutser nedetid

En værstasjon som predikerer strømproduksjonen, og værforholdene for driftspersonell, er en del av leveransen fra SafeBase. Basestasjonen produserer sin egen strøm fra vindturbin og solceller. Værforholdene må derfor overvåkes for å forutse manglende strømproduksjon – og nedetid på dekningen.

— Grensesnittet til management-systemet fra SafeBase henter også data fra værnettstedet YR, slik at vi kan se hvordan været blir det neste døgnet. Innsikten vi sitter igjen med lar oss planlegge når vi skal gjennomføre fysisk vedlikehold på stasjonen, og følge med på strømproduksjonen.

Ukentlige driftsmøter

SafeBase og Telia har ukentlig møter hvor status på hele infrastrukturen gjennomgås.

— Samarbeidet vårt med SafeBase er et av de beste vi har. SafeBase er utrolig flinke til å følge opp kundene sine. I de ukentlige driftsmøtene går vi gjennom problemer de har identifisert på stasjonene. Teamet vi har kontakt med i SafeBase er veldig løsningsorienterte, og har ofte løst problemet før møtet, skryter Gyllenhammar.

Les mer om fjernovervåking for energiselskaper på www.safebase.no/safemon/energy