Ren Respons er et samarbeidsprosjekt mellom Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel. Sammen skal aktørene lage en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer - på Røros.

Rørosingene skal bli «grønne testpiloter» og bidra til lavere strømregning for seg selv og bedre energiløsninger for andre, når det unike storskalaprosjektet «Ren Respons» settes i gang i løpet av mai. Ren Respons skal gå over tre år og har et budsjett på 30 millioner kroner. Enova bidrar med rundt 11 millioner kroner.

Prosjektet er ventet å ha stor innvirkning på klima og miljø, da det bidrar til reduserte klimagassutslipp blant annet gjennom mer fornybar kraftproduksjon, mindre behov for oppgradering av strømnettet og elektrifisering av transportsektoren.

Behovet for elektrifisering

I framtida må vi bruke mindre energi fra fossile kilder som kull, olje og gass for at vi skal klare å bekjempe klimautfordringene verden står overfor.

En større andel av vårt totale energiforbruk må komme fra elektrisitet, og vi er allerede i ferd med å elektrifisere samfunnet gjennom blant annet elektriske ferger, elbiler og elektrisk oppvarming. Dette vil kreve mye strøm på kort tid, og hvis vi skal dimensjonere strømnettet vårt for dette, må vi bygge mye nytt og kraftigere nett. Det krever inngrep i naturen og er kostbart – der forbrukerne må ta en del av regningen. Det lønner seg derfor å balansere produksjon og forbruk av strøm, heller enn å bygge ut ledningsnettet.

Smarthus og elbillading

Ved å installere smarthusteknologi, smarte elbilladere eller solceller, skal energibruken balanseres og strømmen bare brukes der det er nødvendig. Digitale styringssystemer kan automatisk skru ned varmekablene akkurat når vi koker kaffe eller lager middag, og lading av elbil kan skje om natten mens det brukes lite strøm ellers i huset.

Målet er å oppnå en mer effektiv bruk av energi, fleksibilitet for forbrukeren, samt bidra til forbedret forsyningssikkerhet. Det skal man oppnå gjennom å utvikle fremtidsrettede, grønne og kortreiste energiløsninger. Powel skal levere en IT-plattform som sørger for at systemet optimaliserer energibruk og energiproduksjon, mens energiaktørene i prosjektet skal utvikle nye forretningsmodeller.

Lavere strømregning

Innbyggerne på Røros blir en svært sentral samarbeidspartner når løsningene skal tas i bruk, og det forventes at strømregningene vil reduseres med disse løsningene.

Røros er valgt som testarena for prosjektet på grunn av sin størrelse, nettsituasjon og tøffe klimatiske forhold. Når effekter og resultater er merkbare for Røros, skal løsningene skaleres opp til andre områder – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.