Vi har høye ambisjoner, og skal doble antall ansatte innen 2025. Liker du utfordringer og ansvar? Er du nysgjerrig, opptatt av å lære - og lære bort? Velkommen til «Home of the learning minds»! Rejlers er eksperter på teknisk rådgivning i bygg, byer og samfunn. Vi utvikler smarte, sikre og bærekraftige løsninger på kundenes komplekse utfordringer, innen industri, infrastruktur, energi, bygg og anlegg.

Grønne muligheter i ny teknologi

Våre kunder har nøkkelroller i det grønne skiftet, der energibruken er høy, og forbedringspotensialet stort. Rejlers har en 80 år lang historie. Vi har endret oss underveis, og hele tiden pushet oss selv og kundene våre til å se nye muligheter i ny teknologi. Med «Home of the Learning Minds» som visjon, er Rejlers en møteplass for utvikling av og kunnskapsdeling om ny teknologi, nye muligheter og løsninger. Nysgjerrig på hva vi jobber med? Her har du en liten smakebit på noen av våre prosjekter:

Økt kontaktledningskapasitet på Drammensbanen

Foto: Rejlers

Med flere togavganger og flere avganger med doble togsett, blir kontaktledningen mellom Oslo S og Drammen høyt belastet når Indre Intercity står ferdig.

Vi jobber for Bane NOR for å sikre at banestrømforsyningen har tilstrekkelig kapasitet til togtilbudet som planlegges på Drammensbanen helt frem til 2033. Prosjektet skal være i drift i 2024.

Prosjektet er komplekst, omfatter fagområder som kontaktledning og underbygning (jernbanetekniske fag), elkraft høyspent og lavspent (RIE), brann, bygg (RIB), geoteknikk (RiG) og Veg, og skal tilpasses avhengigheter til andre pågående prosjekter. Derfor er det ekstra verdifullt at vi kan spille på kompetente ressurser både fra KANtech (del av Rejlers), Rejlers i Norge og Rejlers i Sverige, i tillegg til eksterne samarbeidspartnere.

Les mer om vår satsning på jernbane her.

Tegningsløs byggeplass for Salten trafostasjon

Foto: Rejlers

Statnett skal bygge en ny transformatorstasjon i Nordland, for å sikre strømtilførsel mellom Nord- og Midt-Norge og åpne for ny produksjon i området.

– Siden 2016 har vi jobbet på et pilotprosjekt med prosjektering av Salten trafostasjon i 3D-geometri ved hjelp av BIM-teknologi. Der tradisjonelle tegninger i 2D kun viser lengde og bredde, legger tegninger i 3D inn høyde som en ekstra dimensjon, forteller Fredrik Oddsten, leder for Elkraft Øst i Rejlers.

Bygginformasjonsmodeller (BIM) reduserer risiko for feil med mer presise analyser og kontroller i forprosjektet. Slik kan endringer gjøres under prosjektering - og ikke i byggefasen.

– Tegningsløse byggeplasser med BIM-teknologi er vanlig i bygg- og anleggsbransjen. Nå kommer kraft- og energibransjen etter – og vi står i front for å sette en ny standard, sier Oddsten.

Les mer om prosjektet på Statnetts nettsider.

Elektrifisering av gipsplatefabrikken Gyproc

Foto: Rejlers

Gyproc er Glavas gipsplatefabrikk i Fredrikstad. Fabrikken er godt i gang med det grønne skiftet, og skal erstatte naturgass med elektrisitet i produksjon.

Rejlers prosjekterer strømforsyningen som skal erstatte naturgassen som i dag brukes for kalsinering og tørking av gipsplatene Gyproc produserer. Når anlegget er ferdig i 2023 vil Gyproc redusere de årlige utslippene med mer enn 23 000 tonn CO2 og energibruken med 30 prosent per produsert enhet, samtidig som produksjonskapasiteten økes med 40 prosent.

Vi er stolte over å bistå som rådgivere i dette nybrottsarbeidet innenfor elektrifisering av industrien i Norge. For franske Saint-Gobain, som eier Glava, er elektrifiseringen av Fredrikstad-fabrikken et strategisk pilotprosjekt for de 70 tilsvarende gipsplatefabrikkene rundt om i verden.

Les mer om prosjektet på våre nettsider.

Velkommen til oss!

Foto: Rejlers

Emilie Aubert er ansvarlig for rekruttering i Rejlers.

– Vi trenger flere dyktige ansatte, fra ingeniører innen elkraft, elektro, nettinformasjon og elsikkerhet til RAMS-rådgivere – og ny leder for Buildings. Sjekk ut stillingene som utlyses løpende på nettsiden vår, og tips gjerne flinke folk om spennende jobbmuligheter, sier Emilie Aubert.