Kredinor undrer seg over hvorfor ikke flere norske bedrifter forsikrer seg mot manglende betaling.

– Gjennom en kredittforsikring er virksomheten garantert penger, hvis for eksempel en kunde med et utbetalt krav går konkurs. Dette er en mye tryggere og raskere løsning enn å måtte rette et krav mot boet, sier kommersiell direktør i Kredinor, Audun Rønningen Danielsen.

Garantert raskere utbetaling

Som eneste aktør i Norge tilbyr Kredinor kredittforsikring i samarbeid med verdens største kredittforsikringsselskap Euler Hermes. Kredittforsikring er en ordning ikke mange norske næringsdrivende er klar over: Ved å inngå en slik avtale er forsikringstaker garantert minst 60 prosent av det den konkursrammede bedriften skylder. Og din virksomhet får raskere betalt i kjølvannet av kundekonkursen.

Les mer om kredittforsikring her

Ikke bli unødvendig rammet av andres konkurs

En gjennomsnittlig norsk bedrift omsetter for drøyt 20 millioner kroner i året. Hvis et utestående krav på eksempelvis 1,5 millioner kroner ikke blir betalt, vil dette åpenbart få store konsekvenser.

– Det er en økende usikkerhet også i norsk økonomi. Vi ser flere store, ganske uventede konkurser, og spesielt i detaljhandelen. Og for en gjennomsnittlig norsk bedrift er det ikke nødvendigvis enkelt å vite om man vil bli rammet av en slik konkurs. Man er gjerne noens underleverandør, som igjen er leverandør til, og så videre. For å unngå de verste konsekvensene av en konkurs er derfor en kredittforsikring en smart investering, sier Audun Rønningen Danielsen.

Den gamle tryggheten er borte

Norsk næringsliv er i stor grad bygd på tillit. Dessverre er det slik at tillit og et håndtrykk ikke hjelper stort når bedriften som skylder penger går konkurs. I 2019 behandlet Kredinor 16.000 saker forbundet med konkurs. Saker som for de fleste involverte betød økonomisk tap i større eller mindre grad.

– Vi er opptatt av å skape sunne økonomiske forhold i næringslivet. Etter vår vurdering kan 15-20.000 norske bedrifter gjøre lurt i å sikre seg med en kredittforsikring. Vi ser at usikkerheten øker, norsk økonomi blir mer omskiftelig og tryggheten som en gang var er borte. Vi forsikrer hjemmene våre mot både brann og innbrudd, selvfølgelig bør vi også sikre virksomhetene våre, sier Audun Rønningen Danielsen.

Les mer, og bestill din kredittforsikring her