Fagarbeidere som jobber i høyden på oljeplattformer, i høyspentmaster eller på byggeplasser har en ting felles. De ønsker å komme trygt hjem.

Heidi Chr Flesvik er salgssjef for HMS i Ahlsell. Hun forteller til ENERGIAKADEMIET at mangfold i industrien bidrar til bedre helse, miljø og sikkerhet.

- Når vi har kvinnelige deltakere på våre fallsikringskurs, så stiller de ofte andre type spørsmål enn det mannlige kursdeltakere gjør, forteller hun. Det gjør at vi får bredere diskusjoner og en enda bedre erfaringsbase enn når det kun er mannlige kursdeltakere til stede.

Tilsvarende utgjør det også en forskjell med kvinnelige kursholdere.

- Ja, vi ser at både mannlige og kvinnelige kursdeltakere stiller litt andre type spørsmål når vi har kvinnelige kursholdere. Derfor mener vi at det er helt riktig at vi i Ahlsell har både menn og kvinner i funksjonen HMS-spesialist. Mangfoldet skaper økt verdi!

Forskjellig kropp krever forskjellige typer verneutstyr

Heidi Chr Flesvik understreker viktigheten til at kvinner får verneutstyr som er tilpasset kvinnens kropp.

Heidi Chr Flesvik Foto: Chul Christian Aamodt

ANNONSE: Bli med på Høydekonferansen 2022 - Konferansen for sikkert arbeid i høyden

- Vi må for eksempel tørre å prate om at kvinner har bryster og hofter, og at det gjør at «vanlige» fallsikringsseler ofte passer dårlig, sier hun. Det er gjerne flest menn som er ansatt i bransjene våre, og da er det lett for firmaer å tenke at én type fallsele passer alle, den hansken i str 9 må da alle kunne bruke, eller at halvmaske i str M tetter sikkert like godt på han, hun og hen.

Hun får støtte av Tone Beate Grændsen som er Bedriftsfysioterapeut i Veidekke.

- Ja, i Veidekke har vi fokus på at verneutstyr skal passe til kroppen vår, uansett om man er kvinne eller mann, stor eller liten. Verneutstyr skal oppleves komfortabelt i det daglige arbeidet, og så skal det fungere optimalt hvis en uønsket hendelse oppstår.

Jakker store som potetsekker

Christel Niskavara blikkenslager, EliseRasmussen veivedlikehold Foto: Chul Christian Aamodt

Elise Rasmussen er influenser i anleggsbransjen. Gjennom Snapchat-kontoen “Anleggskvinner”når hun ut til en stor andel kvinner og menn i anleggsbransjen.

- Ofte kjøper bedrifter også inn arbeidsjakker i herremodell til både menn og kvinner. Det gjør at kvinner får tildelt jakker som på ingen måte er tilpasset deres fasong. Da blir arbeidsjakkene som store potetsekker som hemmer dem i det fysiske arbeidet. Det må vi få slutt på.

Legger til rette for gravide

Kjetil Willander er HMS-spesialist i Ahlsell. Han forteller at det er mange bedrifter som nå har begynt å kjøpe inn verneutstyr til gravide.

Tom Roger Melby Tranemo Workwear og Heidi Chr Flesvik Foto: Chul Christian Aamodt

- Flere og flere aktører i bransjen ønsker å legge til rette for gravide, og da er verneutstyr som er tilpasset for gravide kvinner et godt tiltak, forklarer han.

Oppfordrer jenter til å søke seg mot tøffe yrker

Heidi Chr Flesvik Salgssjef HMS Ahlsell og Cecilie Babik HMS-spesialist Ahlsell Foto: Ahlsell

Cecilie Babik er HMS-spesialist i Ahlsell. Sammen med Heidi Chr Flesvik har hun en tydelig oppfordring til jenter som skal ta valg for fremtidige yrker.

- Mangfold i bransjen bidrar til bedre HMS. Derfor trenger vi tøffe jenter inn i de tøffe yrkene! Så skal vi stå klare med tilpasset utstyr for fallsikring og verneutstyr generelt.

ANNONSE: Bli med på Høydekonferansen 2022 - Konferansen for sikkert arbeid i høyden