I kraftbransjen kommer nå konkurrentene fra nye kanter, elektrifiseringen av samfunnet skaper andre infrastrukturbehov, og kundene forventer nye typer tjenester. Mengden krav utløser store behov for investeringer.

Dette i en tid der alle må levere mer for mindre. Summen kan være nok til å ta pusten fra selv den best trente, og virksomheter i energibransjen behøver sanntidsinnsikt i driften på et detaljnivå som de færreste tidligere kunne drømme om.

– Det er umulig å levere på dette uten å ha moderne systemer som gjør det mulig å ta bedre beslutninger. Økonomisjefen bør finne ut hvordan driften skal fornyes og forbedres, og være rådgiveren som deler innsikt med resten av ledergruppen, sier Ove Jørgen Carlsen, administrerende direktør i Xledger.

Xledger har utarbeidet markedets ærligste faktabok for de som ønsker system for bedre styring av økonomi og prosjekter. Guiden kan du gratis laste ned her.

Bedrifter vi er avhengige av

Kraftbransjen består av hjørnesteinsbedrifter som leverer samfunnskritiske tjenester. Norge som nasjon er avhengig av at alt fungerer fra deres side, alltid; fra fagsystemer via produksjonssystemer, til løsninger for analyse og kundedialog. For å løfte seg inn i fremtiden har flere norske energikonsern valgt Xledger som sitt ERP-system, deriblant Tussa Kraft i Ørsta.

Utgangspunktet var et utdatert ERP-system, og behovet for å stake ut en ny og bedre kurs.

– Vi hadde et ERP-system som var modent for utskifting. Gamle, tradisjonelle systemer er dyre å vedlikeholde og spiller sjelden på lag med ny teknologi, forteller regnskapssjef i Tussa, Knut Øyvind Myklebust.

Tussa Kraft valgte Xledger. Foto: Tussa

Les hele historien om Tussa på Xledgers nettsider ved å klikke her.

All funksjonalitet er allerede på plass

Tussa var i tillegg lei av å måtte bruke mye tid og dyre konsulenter til lapping og kunstig åndedrett på skreddersøm-baserte løsninger installert på egne servere.

– Det vi fikk se av funksjonalitet i Xledger overgikk det vi fikk se hos de andre. Xledger er et standardsystem, og det betyr at all funksjonalitet vi trenger allerede er på plass. Utfordringen med tradisjonelle systemer er at de kan utvikles i ulike retninger, og det blir fort veldig omfattende, sier Myklebust i Tussa Kraft.

– I tillegg lærer Xledger hvordan vi jobber, slik at prosessene blir mer effektive jo mer vi bruker systemet, fortsetter han.

Selgeren som gjerne sier nei

– Mange blir overrasket når vi sier at vår løsning ikke nødvendigvis passer for dem. Fornøyde kunder er det absolutt viktigste for oss. Derfor selger vi aldri på feil premisser, sier Gaute Tinnes-Rimehaug.

Gaute Tinnes-Rimehaug, Director of Sales and Go-to-Market i Xledger. Foto: Xledger

Han er salgsdirektør i Xledger, og lever av å gi kundene gode råd. Derfor er han nøye med å gi ærlig tilbakemelding og høflig avslutte prosessen dersom han ser at en løsning med Xledger ikke treffer godt nok på deres spesifikke behov.

– Jeg har jobbet med salg i mange år, og mener at vår salgsprosess gir kundene trygghet og sikrer at de gjør et godt og veloverveid valg. Derfor er vi nøye på hvilke kunder vi jobber med. Om vi avdekker noe i løpet av salgs­prosessen som ikke vil være en god løsning for kunden, så velger vi å avslutte til kundens beste, sier han.

Du kan laste ned guiden her

Best for konsern

Xledger mener deres økonomisystem er særlig bra for selskaper med konsernstruktur, og de som jobber med timeføring og prosjekter:

– Jo mer komplekse strukturer virksomheten har, desto bedre egnet er Xledger, sier han.

En viktig del av de innledende fasene handler om hvordan nytt system gjør det mulig for kundene å jobbe smartere og mer effektivt.

– Vi er ærlige på hva som er tidkrevende og komplekst, og synliggjør beste praksis for å løse det. Vi ønsker å hjelpe våre kunder med å nå deres ambisiøse mål, både i forhold til vekst og utvikling og forbedring av organisasjonen.

Mister ikke kunder

Når systemet er valgt har Xledger et rutinert team som følger kundene frem til de er selvgående på systemet. Xledger har utviklet en implementeringsmetodikk som sørger for en effektiv og smidig implementering for kundene. Et typisk implementeringsprosjekt har en varighet på 3-4 måneder og et estimat på 300-400 konsulenttimer, avhengig av kundens størrelse og kompleksitet. Dette er meget raskt og smidig sammenlignet med andre typer løsninger.

At metoden virker, ser Xledger blant annet ved at de mister svært få kunder, og de fleste gjerne stiller opp som referanser.

Salgsdirektøren i Xledger sier også at hans erfaring er at kundene merker at de raskt oppnår bedre drift, og en rekke forretningsgevinster som gir de bedre forutsetninger til å:

  • Ta kontrollert risiko, og vær først til markedet med nye og viktige innovasjoner
  • Få lett tilgang til innsikt i driften. Det forenkler prosesser og gir bedre beslutninger
  • Forstå hvor og hvordan midler til strategiske investeringer kan frigjøres
  • Vite hvilke prosjekter/investeringer som vil være lønnsomme på kort og lang sikt. Derfor kommer de seg også raskere ut av uønskede situasjoner.

Det å velge nye systemer er krevende. Vår svartjeneste gir deg svar på under fem minutter om Xledger er en av løsningene du bør vurdere. Les mer her.