Hanna har jobbet på pumpene og lukene på Bingsfoss kraftstasjon, og har fått være med å tømme fisketrappa på Rånåsfoss for vann. I tillegg har hun startet en stor "oppvaskmaskin" på Rånåsfoss II. Den brukes til rensing av pumper og filtre.

Akershus Energi har flere kraftverk på Romerike. På Rånåsfoss ligger kraftverket som ble bygget for hundre år siden. I 2016 sto seks flunkende nye aggregater ferdig i Rånåsfoss III. På den andre siden av elven ligger Rånåsfoss II, litt lenger syd ligger Bingsfoss kraftstasjon og lenger nord ligger Funnefoss. Alle kraftverkene driftes fra Rånåsfoss.

Hyggelige uker

Hanna forteller ivrig om hva hun har opplevd, og det er tydelig at hun har trivdes i de to ukene hos Akershus Energi.

-Tiden har gått utrolig fort og det har vært så koselig. Gutta som jobber med kraftproduksjon har en god tone og er helt herlige, forteller Hanna.

Hanna har også jobbet med en oljelekkasje på Rånåsfoss II, og har stoppet og startet aggregatene på Rånåsfoss III i forbindelse med en oljeprøve.

Vannkraft er fornybar energi som kan bidra til å løse klimakrisen. Derfor er vannkraft minst like aktuelt og viktig som det var for hundre år siden.

Alltid hatt lyst til å jobbe der

Akershus Energi har besøk av 7000 10. klassinger på Rånåsfoss kraftstasjon hvert år. Også Hanna har vært på et slikt besøk, og helt siden da har hun hatt lyst til å jobbe i Akershus Energi.

Akershus Energi
·Produsert vannkraft i snart 100 år ·70 ansatte, omsetning på 800 millioner kroner
· Satser fremtidsrettet innen fornybar energi med vannkraft, bioenergi, solvarme og vindkraft
· Har årlig besøk av rundt 9000 elever fra grunnskole, videregående og universiteter på Rånåsfoss kraftverk og i Akershus EnergiPark
·Hundre prosent eid av Viken fylkeskommune

Hanna starter som lærling høsten 2020. Da skal hun jobbe med el-energi og sterkstrøm, og har fått beskjed om å søke lærlingplass i Akershus Energi!

Dette annonsørinnholdet er også publisert i magasinet Energi Utdanning som er distribuert til relevante videregående- og høyskoler i hele landet.