LOS Cable Solutions er en totalleverandør av høyspentinstallasjoner på land og sjø, og ble etablert av LOS Group i 2018. Selskapet er ifølge Innovasjon Norge «en av de mest lovende norske bedrifter som fokuserer på cleantech-teknologi». For tiden opplever selskapet kraftig vekst og trenger flere erfarne og nyutdannet ingeniører.

Nikolai Drake Borge har bachelor i Fornybar energi med fordypning i elkraft fra UiA og en master i Industriell økonomi med Systems Engineering fra USN. I LOS Cable Solutions jobber han som prosjektingeniør.

– Jeg planlegger og koordinerer prosjekter sammen med prosjektleder. Dette innebærer for eksempel innhenting av tilbud fra leverandører, kontraktarbeid og oppfølging av underleverandører ute i felt. Rollen som prosjektleder virker spennende og variert, med mye ansvar, så det er et mål for meg, sier Borge.

Interessen for kraftbransjen har han hatt siden bachelortiden. Masteroppgaven ved USN handlet om effektiv innovasjon i infrastruktursystemer og den norske kraft-infrastrukturen.

Stor variasjon

Borge synes det beste med jobben i LOS Cable Solutions er den store variasjonen i arbeidsoppgavene.

– Det er en forholdsvis liten bedrift, der jeg både kommer borti alt fra det høyspent - og anleggstekniske problemstillinger, til økonomi og regnskap, kundeoppfølging, kontrakter og oppfølging på anleggsplass.

Det er stor åpenhet i selskapet for å tenke utenfor boksen og komme med forslag til nye produkter og forretningsmodeller, ifølge Borge.

– Det er også inspirerende at vi jobber tett knyttet opp mot det grønne skiftet. Vi har for eksempel kunder innen landstrømanlegg, netteiere og kraftproduksjon.

Trivelig arbeidsmiljø

LOS Cable Solutions har kontorer både i Bømlo og Oslo, der Borge jobber. Kollega Tom Erik Berg er ansatt ved Bømlo-kontoret og jobber også som prosjektingeniør.

– Jeg har ulike roller i forskjellige prosjekter. Jeg bidrar med å jobbe frem gode tekniske løsninger og deltar i byggemøter og prosjekteringsmøter. Jeg gjør også typiske ingeniøroppgaver som å utføre beregninger, lage tekniske 2D- og 3D-tegninger og gjøre nettanalyser, sier han.

Berg reiser også ut i felt i perioder og får praktisk erfaring. Han forteller om et trivelig arbeidsmiljø.

Tom Erik Berg synes det er spennende å bruke utdannelsen til å jobbe med høyspent infrastruktur og kabelanlegg i tilknytning til distribusjons-, regional- og sentralnettet. Foto: Los Cable Solutions

– Det er kort vei til å få svar på spørsmål man måtte ha. Jeg har frihet til å styre arbeidshverdagen selv og får reist på dagsbefaringer. Jeg er også ute i felt i en til to ukers perioder noen ganger i løpet av året der jeg får «hands on»- erfaring, sier han.

Koordinerer og følger opp

Berg har en bachelor i elkraft og en master i Hydropower development fra NTNU. Han synes det er spennende å bruke utdannelsen til å jobbe med høyspent infrastruktur og kabelanlegg i tilknytning til distribusjons-, regional- og sentralnettet.

– Vi tar oppdrag i hele landet og er en totalleverandør av elkraftinstallasjoner. Vi har blant annet oppdragsgivere som Statnett, Statkraft, Lyse, Elvia og Sognekraft, sier han.

Kollega Borge mener LOS Cable Solutions store suksess skyldes at selskapet er gode på kundekontakt.

– Vi har god kvalitet på oppfølging av kunder og egne underentreprenører. Vi henter inn tilbud fra underentreprenører, forhandler og inngår kontrakter. Vi koordinerer slik at prosjektet blir gjennomført på effektiv og riktig måte, sier han.

LOS Cable Solutions

* LOS Gruppen arbeider med kraftdistribusjon helt fra produsent frem til sluttbruker. Det gjør at vi har et helhetsperspektiv som skaper stor verdi for våre kunder. Vi gir energien nye, smarte veier frem til brukeren.

* LOS Cable Solutions er konsernets utfordrer inn mot høyspent- og infrastrukturmarkedet, innen alle kabelprosjekter fra 11- 420 kV.

* LOS Cable Solutions er en innovativ og moderne totalentreprenør som leverer nye metoder for turn key-leveranser til avtalt tid og kvalitet. Med vår robuste kompetanse og kostnadseffektive forretningsmodell, vil markedet alltid få de beste løsningene for deres prosjekter.