Som omtalt tidligere, kom Statistisk Sentralbyrå med tall på kvinneandelen i kraftbransjen i forrige uke. Her kommer det frem at kvinneandelen i kraftbransjen er nærmest på stedet hvil. Ved utgangen av 2020 var kvinneandelen i kraftbransjen på 20,8 prosent. Sammenliknbare tall viser at tilsvarende prosentandel var på 18,9 prosent i 2008.

Leder i organisasjonen Kraftkvinnene, Line Drange Ruud, kommenterer den marginale forbedringen slik;

– Det er jo gledelig at det går i riktig retning, men selvfølgelig skulle jeg ønske at det gikk enda fortere, sier hun til Europower Energi.

Ruud trekker frem flere grunner til at det tar lang tid å snu utviklingen.

– Det kan være mange grunner til det. En ting er at det er en relativt treg og stabil bransje hvor det ikke er så mange utskiftinger, og at det dermed tar tid å endre balansen. En annen, og kanskje viktigere faktor er at det ikke har vært nok fokus på det, sier hun.

Til daglig jobber Ruud som kraftverksjef i Glitre Energi. Hun har sett at egen arbeidsgivers fokus på problemstillingen, er det som gir best resultater.

– Jeg ser bare i eget konsern, i Glitre Energi, at vi først nå for alvor begynner å måle og sette mål for hvor vi vil ha kvinneandelen i løpet av de neste årene. Jeg har tro på at det nytter. Hvis du vil bli god på noe, så klarer du det, og det gjelder også for kvinneandelen i bransjen, sier Ruud.