Navn: Bjørg Brestad
Stilling: Administrerende direktør
Arbeidsgiver: Valdres Energi

– Dere har jo nylig fått deres første trainee i Valdres Energi, hvorfor tenker dere at det er viktig?
– Valdres Energi er helt avhengig av nyutdannede, dyktige unge mennesker for å kunne møte fremtiden med riktig kompetanse. For Valdres Energi er det derfor viktig å være til stede på flere arenaer der fremtidens arbeidskraft befinner seg. Trainee Innlandet har som formål om å tiltrekke og beholde kompetanse i Innlandsregionen. Det er en fin møteplass for oss.

– Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
– Koronakrisen har vist oss hvor sårbare vi er for uforutsette hendelser og hvor lite kontroll vi har på mye av det som skjer rundt oss. Vi har også fått kjenne på en bratt læringskurve i bruk av digitale hjelpemidler og hvor lenge vi kan stå i skjerpet beredskap og allikevel holde motet oppe. Vi har også merket at infrastruktur i kriser blir en trygghetsfaktor og er ekstra viktig. For det tredje har vi ekspandert og rekruttert både innen nettvirksomheten og i entreprenør - i motsetning til mange næringer.

– Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
– Det er vanskelig å svare på. Vi bør kanskje være flinkere til å kommunisere tydeligere hva energien brukes til og fokusere enda mer på en positiv kundereise.

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
– Jeg tror vi i lang tid fremover vil ha en miks av energikilder som i dag, men ny, fornybar energi vil gradvis fase ut fossilt brensel.

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
– Det er svært viktig at Norge er med å diskutere gode strategier sammen med resten av Europa for å møte økningen i etterspørsel fremover. Norge må se på seg selv som en like viktig bidragsyter som gode naboland.

– Hvor opptatt er du av å spare strøm?
– Hvis skalaen er fra 1 til 10 ligger jeg vel omtrent på midten. Jeg anser meg som en bevisst forbruker.

Valdres Energi

I vår selskapsdatabase finner du detaljinformasjon om blant annet eierforhold, kraftstasjoner, fusjoner og oppkjøp for dette selskapet.

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– Vindkraft mener jeg er et fint tilfang til energimiksen fremover, men prosjektene må bygges i områder der de ikke blir til ulempe og i konflikt med folkene som bor der.

– Skal du ha solpanel på taket ditt?
– Nei, jeg bor i leilighet så det er ikke på agendaen.

– Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
– Jeg prøver å være en bevist forbruker som kildesorterer, kjøper kvalitetsvarer og er bevisst på valg av transport. Dette gjelder både privat og som daglig leder.

– Får vi lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
– Etter et svært krevende fjorår som produsent ser det heldigvis ut til at prisene har løftet seg til et akseptabelt nivå igjen. Utfallsrommet er og vil fortsatt være stort, men med forbruksprognosene fremover tror jeg nivået på strømprisen vil øke.

– Hva blir de viktigste energisakene i årets Stortingsvalg?
– Jeg håper og tror at politikerne i enda større grad evner å legge til rette for mer produksjon av fornybar energi i Norge slik at vi kan bidra til å nå klimamålene sammen med de andre Europeiske landene. I takt med dette, må politikerne også evne å legge til rette for utbygging av tilstrekkelig nettkapasitet over hele Norge. Her er det vel verd å lytte til fagmiljøene tilknyttet Distriktsenergi og Energi Norge.

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– Jeg mener vi bør fortsette å lete for å finne de gode prosjektene.

– Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
– Teknologi for å fange CO2 i stor skala er allerede kommersielt tilgjengelig og godt utviklet. Renseprosessen krever imidlertid mye energi, så her må fagmiljøene kobles sammen slik at en får satt opp gode kost/nytte betraktninger.

– Har du flyskam?
– Nei jeg reiser så lite med fly at det har jeg ikke tenkt på en gang.

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
– Det finnes mange gode fagmiljø å oppsøke for å lære mer om klima og energi. Det er bare å søke opp på nettet - som er et fantastisk bibliotek.