Forrige uke ble det offentliggjort nye tall på kvinner i kraftbransjen, med en kvinneandel på 20,8 prosent. Nok en gang dokumenteres det altså at det ikke er gjort i en håndvending å øke kvinneandelen i bransjen.

Denne uken har Europower snakket med likestillingsminister Abid Raja, «Årets Kraftkvinne 2020» - Liina Veerme i Salten Kraftsamband og leder for Kraftkvinnene, Line Drange Ruud. De tre er samstemte i at tallene er for dårlige og at det går for sakte.

Når Europower får olje- og energiminister Tina Bru i tale, er heller ikke hun imponert over tempoet i kvinneveksten.

– Det er fascinerende at det går litt fremover, men bare så ekstremt sakte. Det handler nok noe om at blir en ond sirkel; for å være en attraktiv bransje for kvinner, må man ha kvinner i bedriften – både som rollemodeller, men også fordi alle liker jo best å jobbe på mangfoldige arbeidsplasser der det er folk som oss, sier Bru til Europower.

– Hjelper ikke de tingene man har gjort så langt?

– Det hjelper jo åpenbart ikke, det må vi kunne slå fast. Det vil nok variere fra selskap til selskap også. Men det trengs et krafttak i kraftbransjen for å få flere damer, sier hun.

Fikk innspill på kvinnelunsj

I fjor høst arrangerte Bru en «Kvinnelunsj» der mange kvinner i norsk energibransje ble samlet og diskuterte rekruttering av kvinner. Her fikk Bru mange viktige innspill, kan hun fortelle. Blant annet ble stillingsutlysninger et tema.

– Én trakk frem at de bare fikk mannlige søkere til en stilling. Og bestemte seg for å kalle stillingen noe annet og justere teksten slik at den ikke bare var teknisk orientert, men sette arbeidet i en større kontekst. Dette grepet resulterte i at kvinner søkte. Jeg sier ikke at det er hokus pokus, men er jo en enkel ting å forsøke.

Hun utdyper;

– Jeg ser at mange snakker om at kvinner er interessert i å jobbe med det som endre verden og å putte kraftbransjen inn i en slik kontekst. Og kraftbransjen er jo avgjørende for at vi skal lykkes med det grønne skiftet. Det handler ikke bare om å få strømmen fra A til B, men kraftpolitikk i et større bilde, sier hun.

– Må oppsøke de unge

I likhet med Liina Veerme mener Tina Bru at kraftbransjen må være aktivt oppsøkende i de fora der man møter unge – for å sikre at også unge kvinner ønsker å jobbe med kraft og energi i fremtiden.

– Man må være på jobbmesser og videregående skoler. Man må tidlig inn - og vise hva bransjen er, sier hun.

– Kvinnekrav i AS-styrer vil bli "plaster på såret"

Bru tror ikke det er aktuelt å innføre et kvinnekrav i kraftbransjens aksjeselskaper – slik det er innført for allmenne aksjeselskaper i kraftbransjen.

– Jeg er ikke imot det kravet, men det blir mer plaster på såret enn å gjøre noe med et ordentlig problem. Jeg ønsker meg en bransje med mangfold – selskaper som har mangfold tjener på det. Endring må skje innad i bransjen og ut.

For at det finnes en god del kvinnelige ledere i norsk energibransje, ble tydelig for Bru da hun avholdt kvinnelunsjen i fjor.

– Men kvinnene må ikke bare inn i styrerommene, men i alle ledd av bransjen, avslutter hun.