Navn: Eimund Nygaard
Stilling: Konsernsjef
Arbeidsgiver: Lyse

– Nylig frontet du et havvind-initiativ sammen med BKK og Shell. Hva ble «tungen på vektskåla» for at Lyse valgte å satse på havvind?
– Havvind kan jo bli en betydelig industri for Norge, en viktig bit i løsningen av klimautfordringene for Europa og ikke minst en mulighet for å transformere kompetansen fra oljeservicenæringen til fornybar. Da vi fant de «rette» partnerne (Shell og BKK) var valget ikke så veldig vanskelig.

– Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
– Som for de fleste andre tenker jeg; mer hjemmkontor for egen del.