Politisk rådgiver Anne Karin Sæther har bakgrunn som kommunikasjonssjef i miljøorganisasjonen Bellona, og hun har vært en aktiv stemme i samfunnsdebatten rundt energi og klima. De siste årene har jobbet litt på utsiden, blant annet som politisk rådgiver for ledelsen i Utdanningsforbundet. Der har hun jobbet med å løfte frem klima- og bærekraftsspørsmål i skolen og arbeidslivet.

Nå går hun over til ny jobb i Footprint, et kommunikasjonsbyrå som jobber hovedsakelig med «grønn» kommunikasjon.

– Jeg bytter jobb fordi jeg har veldig lyst til å jobbe med klima og bærekraft på heltid. Nå skjer det så mye på dette feltet at jeg bare måtte takke ja til dette, sier Sæther til Europower.

Sæther gleder seg til å jobbe nærmere «der det skjer».

– Jeg har alltid tenkt at næringslivet er avgjørende for omstillingen og at det skjer veldig mye der. Det er jo der det meste av jobben må gjøres. Så jeg gleder meg til å jobbe med næringslivsaktører, men også offentlige organer og organisasjoner som trenger bistand på klimaanalyse og rådgivning.

– Blir behov for alle løsninger

Selv om Sæther ikke har jobbet på heltid med energi- og klimaspørsmål de siste årene, har hun likevel vært tett på problemstillingene. Hun har blant annet skrevet boken «De beste intensjoner – oljelandet i klimakampen» som ble gitt ut i 2017.

Denne uken ble det lagt frem en rapport fra det Internasjonale energibyrået (IEA), som konkluderte med at man ikke burde lete etter mer olje. Dette vil innebære at behovet for fornybar energi blir større – raskere enn tidligere antatt, tror hun.

– Tror du klimabevegelsen er klar for en så aggressiv satsing på for eksempel vindkraft og kjernekraft?

– Det er noe av det som blir spennende fremover, når det blir behov for absolutt alle løsninger. Det er klart at noen av løsningene vil det bli kamp om. Sånn vil det alltid være når noe vokser fra å være et relativt lite tema, preget av særinteresser, til å bli et altomfattende tema som griper inn i alles liv, tror Sæther.

Blant de store konfliktene hittil, trekker hun frem kampen om vindkraft på land.

– Det er interessant å se for eksempel hvordan holdningen til vindkraft har endret seg. De årlige klimaundersøkelsene til Cicero viste i starten at en veldig stor andel av Norges befolkning var for vindkraft. Både vindkraft og atomkraft er nok noe vi må forholde oss mer aktivt til fremover, sier hun.

Hun forteller at IEA-rapporten også viser at det er en større vekst i fornybar energiproduksjon enn mange kanskje tror.

– Rapporten viser en enorm vekst i fornybar, en langt større vekst enn man har trodd. Oljebransjen har hele tiden vist til at det er for liten vekst i fornybar til at det kan erstatte olje og gass, men nå viser det seg at det går fortere enn mange har trodd, sier Sæther.

– Hva tror du blir de viktigste energisakene i årets stortingsvalg?

– På grunn av IEA-rapporten kommer nok letekonsesjoner til å bli stort. Å holde fast på at det skal deles ut nye letekonsesjoner blir vanskelig å forsvare. Dernest blir debatten om sluttdato for petroleumsindustrien viktig. Den tredje saken tror jeg blir vindkraft. De tre sakene vil være de med sterkest konfliktlinjer.

Sæther starter i sin nye jobb i august.