Navn: Cecilie Bjelland
Stilling: Direktør Energi
Arbeidsgiver: Samfunnsbedriftene

– Du har jo nylig vært med på å skrive en kommentar om myndighetenes rolle når det kommer til elektrifiseringen. Hva er det myndighetene må gjøre som ikke kraftbransjen selv kan håndtere når det gjelder elektrifisering av strømnettet?
– Vi trenger politikere og myndigheter som setter retning for elektrifiseringsarbeidet. Som etablerer strategiske og ambisiøse mål på kort og lang sikt. Samtidig som de gir kraftbransjen ansvar for drift med rammer der retningsvalg og verktøy henger sammen. Eksempelvis ved å innføre moderne nettleie for å sikre rasjonell utbygging av strømnettet. Og en endring mot en rettferdig utjevningsmodell for nettleie slik at ikke sluttkunde i grisgrendte strøk må bære en uforholdsmessig del av børen for elektrifiseringen av Norge.

Og en kjepphest; vi trenger modige politikere som vil bekjempe unødig byråkrati og som er villige til å se på nye løsninger. Vi har langt strengere regler for selskapsmessig og funksjonelt skille enn tilsvarende EU-selskap. Det gir ikke mening. I stedet må energibransjen få arbeidsrom for å kunne eksperimentere, søke nye løsninger i spennet mellom monopolvirksomhet og kommersialisering. Derfor har vi tatt til orde for digitalisering der kraftbransjen også får adgang til verktøy som «regulatoriske sandkasser», slik Datatilsynet og finansnæringen har fått.

– Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
– Jeg er blitt imponert! Av kraftbransjens evne og kultur for sikkerhet og beredskap. Det viste seg i praksis å fungere med de trygge rammene som det norske folk trengte, enten det har vært strøm eller bredbånd. Så har det blitt hjemmekontor på oss alle i Samfunnsbedriftene. Det er ingen drømmesituasjon, selv om det for min del er i Stavanger. Men nå krysser jeg fingrene for at snart – veldig snart - kan vi møtes igjen. Det blir bra!

– Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
– Det spørs hvilken oppmerksomhet du søker. Jeg opplever at politikere, myndigheter og fagpresse følger energibransjen i Norge tett. Her opplever vi interesse og dialog når vi tar opp temaer – også der vi har ulike syn. Men forsiden på VG er normalt forbeholdt de negative nyhetene – eller høye kraftpriser. Det er en situasjon vi kan leve med, selv om det hadde vært hyggelig med litt mer positiv vinkling av og til.

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
– Utvilsomt med betydelige mengder ny, fornybar energi. Og forhåpentligvis med krav til mindre sløsing og mer effektiv bruk av den regulerbare kraften.

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
– At vi har et fantastisk utgangspunkt! Vi har fornybar kraft, vi har mennesker over hele landet med kunnskap og erfaring og vi er et samfunn som gjennom hundre år har vist vår evne til å ta i bruk ny teknologi. Men jeg savner debatt om norsk, internasjonal energipolitikk. Det kommer et godstog med ny fornybar energi utenfor stuedøren vår. Norge må bestemme seg for hvilken rolle vi skal ta. Når danskene nå bygger en egen øy med vindkraft nok til befolkningen sin – da kan det gi massivt med ny energi til industriutvikling, samtidig som vår regulerbare kraft blir enda mer verdifull. Politisk polarisering for og mot EU styrker ikke Norges interesser i den store energitransformasjonen vi nå står i.

– Hvor opptatt er du av å spare strøm?
– Jeg er opptatt av at jeg ikke skal sløse strøm.

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– Vindkraft er en naturlig og viktig del av energimiksen, og vi trenger flere energikilder med de elektrifiseringsambisjonene vi nå ser for Norge. Men jeg er opptatt av at utbygging må balanseres mot unødige naturinngrep og sikre lokal økonomisk kompensasjon. Så ser jeg med spenning på mulighetene for havvind – og at andre nasjoner, som Danmark har virkelig store ambisjoner for vind. Her kan mye skje og det trenger ikke bare være i den norske fjellheimen.

– Skal du ha solpanel på taket ditt?
– Har ikke planer om det. Men jeg følger interessert med på utviklingen av takstein med solceller og håper at det kan bli et godt alternativ når taket skal skiftes om ikke så altfor lenge.

– Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
– Jeg jobber for at kraftbransjen skal bli hørt og være en aktiv medspiller i framtidens klimaløsninger. Og så tar jeg meg selv i nakken av og til - for å motvirke deilige, men lite bærekraftige guilty pleasures.

– Hva blir den viktigste energisaken i valgkampen til høsten?
– Elektrifisering av sokkelen og tilstrekkelig og rask utbygging av nett seiler opp som store saker. Det er naturlig når mange vil mye, men ikke alle kan få behovene dekket raskt nok.

– Får vi lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
– Rask elektrifisering uten nødvendig produksjonsøkning vil kunne gi høyere priser relativt raskt. Det er et viktig budskap til politikerne våre, særlig fordi vi ønsker økt, norsk verdiskaping som en del av elektrifiseringen. Over tid er det vanskeligere å spå, men det gir vel lave odds om en satser på stor tilgang til ny fornybar strøm – og kanskje muligheter for en svart svane - som fusjonsenergi?

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– Nei, det er allerede funnet mer enn verden forsvarlig kan konsumere.

– Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
– At det blir som å sette katalysator på bilen. I etterkant har vi lært at myndighetsbestemte teknologivalg for å få ned utslipp sjeldent er like effektivt som å sette overordnede mål for å gjøre innsatsfaktorene renere. Men, jeg opplever at dette også er et spørsmål om å sikre arbeidsplasser i en overgangsfase. Skal CCS fungere, trenger vi et globalt system for CO2 prising som gjør teknologien bærekraftig.

– Har du flyskam?
– Nei, men jeg har et personlig ansvar for at mine CO2-fotavtrykk reduseres. Derfor tenker jeg meg om før jeg reiser og planlegger lesetid når jeg kan på Sørtoget. Hadde nettet fungert noenlunde på den togstrekningen hadde jeg nok vært fast togpendler.

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
– Europower er jo selvskreven. Her får jeg en fin, daglig oppdatering. Ellers er jeg altetende og følger mange kilder der særlig Teknisk ukeblad og MIT Energy Initiative gir påfyll.