Det har blitt snakket og skrevet mye om det grønne skiftet i mange år, og det evige spørsmålet synes å være hva vi skal leve av etter oljen. Svaret på det er gjerne at det ikke er én ting som erstatter oljen, men mange.

Det har også kommet en rekke med rapporter som har anslått mulighetene i forskjellige nye bransjer, og hva det vil bety i form av antall arbeidsplasser.