Det har blitt snakket og skrevet mye om det grønne skiftet i mange år, og det evige spørsmålet synes å være hva