Energihuset er tenkt å skulle bli konsernets nye hovedkontor, som i dag ligger på Rånåsfoss. I tillegg er det tenkt å romme ulike fagmiljøer innen energi