Energihuset er tenkt å skulle bli konsernets nye hovedkontor, som i dag ligger på Rånåsfoss. I tillegg er det tenkt å romme ulike fagmiljøer innen energi og bli et regionalt ressurssenter for bærekraftige løsninger.

– Det er en gledens dag! Vi har i nærmere ett år jobbet for å få til en opsjonsavtale med Lillestrøm for denne tomten, og det er veldig positivt at vi nå har fått tommel opp og kan begynne planleggingen av Energihuset, sier Frank Sagvik, direktør for ny fornybar energi, datasenter og eiendom i Akershus Energi, i en kommentar til Europower Energi.