Driftsmessig klarer de aller fleste kraftselskap seg fortsatt veldig bra under korona-pandemien. I