– Mange kraft- og nettselskaper opplever at byggeprosjekter nå blir forsinket. Hele