Fujitsu Norway har klaget inn BKK til Klagenemda for offentlige anskaffelser, etter at de tapte en anbudsrunde. Anbudsrunden gjaldt levering, implementering og support for programvaren «Service Now». Til Klagenemda argumenterte Fujitsu for at BKK er omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser