Fujitsu Norway har klaget inn BKK til Klagenemda for offentlige anskaffelser, etter at de tapte en anbudsrunde. Anbudsrunden gjaldt levering, implementering og support for programvaren «Service Now». Til Klagenemda argumenterte Fujitsu for at BKK er omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser og har dermed foretatt en ulovlig anskaffelse ved å ikke kunngjøre kjøpet av programvaren.

I tillegg mente Fujitsu at BKK hadde brutt anskaffelsesforskriften siden anskaffelsens verdi kun var beregnet for ett år av gangen.

BKK bestred begge punktene, og da avgjørelsen fra Klagenemda kom i forrige uke, ble det klart at BKK har vunnet frem i saken.