Ligningstallene for 2019 ble offentliggjort i dag, og Europower Energi har hentet ut tall fra skattelistene over lederne i kraftbransjen. Tallene