På sine nettsider opplyser Distriktsenergi at de har tro på å få gjennomført et fysisk arrangement i slutten av august neste år,