Pressemelding fra El og IT Forbundet: Det økonomiske resultatet består av et generelt tillegg på kr 4 312,- og midler til utjamning i henhold til en flerårig plan for å heve