Pressemelding fra Samfunnsbedriftene:

Samfunnsbedriftene ble 7. juni enige med arbeidstakerorganisasjonene om hvilke lønnstillegg som skal gis i Energiavtale I. I tillegg er det enighet om å nedsette et partsammensatt utvalg for å jobbe med kompetanseutvikling. Her deltar partene både i Energiavtale I og II.

– Partene ble enige i god tid før fristens utløp, og det er jeg fornøyd med, sier forhandlingsleder Barbro Noss.

Årets tarifforhandlinger var et mellomoppgjør der det kun ble forhandlet om lønnstillegg.

Det ble gitt økning i minstelønninger på 3 prosent og et generelt tillegg på 10.300