Pressemelding fra Samfunnsbedriftene: Samfunnsbedriftene ble 7. juni enige med arbeidstakerorganisasjonene om hvilke lønnstillegg som skal gis i Energiavtale I. I tillegg er