Den største endringen er det som har skjedd på nett. Etter mange år på samme plattform, er det nå gjort store visuelle forandringer.

– Vi har nå en langt mer dynamisk nettside, til glede for både leserne og oss som publiserer stoffet, sier sjefredaktør Tor Gjendem.

– Satsingen er viktig i vår strategi for å vokse videre som den viktigste leverandøren av nyheter og bakgrunnsstoff til aktørene i og rundt kraftbransjen i Norge. Vi følger med på alt som skjer politisk, forretningsmessig og teknologisk, og kommer som før til å være raskt ute med kritisk og forklarende journalistikk, sier Gjendem.

Vårt innhold skal sørge for å holde beslutningstagere, eiere, styremedlemmer, spesialister og meningsbærere i bransjen oppdatert på de viktigste problemstillingene og tema i bransjen. Europower Energi vil fortsatt være en viktig nyhetskilde for myndigheter og alle former for leverandører til kraftselskapene.

Magasin på nett

Europower Energi er en uavhengig redaksjon. Selskapet er en del av NHST Media Group, samme konsern som Dagens Næringsliv, Fiskeribladet, Morgenbladet og en rekke engelskspråklige bransjepublikasjoner.

– Vi gleder oss til å gjøre alt vårt innhold digitalt. Medievanene endrer seg, og det er naturlig at alle sakene vi lager blir gjort tilgjengelig digitalt, til glede for våre lesere, sier Gjendem.

I hovedsak vil alt stoffet ligge bak betalingsmur, og det vil være ulike former for abonnementer.

– Den grunnleggende tjenesten på nettet vil være nyhetene, men det vil også være mulig å abonnere kun på det vi definerer som magasinstoff. Der vil man finne lengre reportasjer og intervjuer, og forklarende artikler, det stoffet som tidligere kun har vært publisert på papir. Vi har tro på at de fleste av leserne våre vil velge å abonnere på både nyhetene og magasinstoffet, sier Gjendem.

Bladet vil bestå, nå under merkenavnet Europower Energi Magasin.

– Alle som abonnerer på papirutgaven vil ha tilgang til magasin-stoffet på nettet. Det vil bli noen færre papirutgaver hvert år, og her vil samle de gode reportasjene og mye av bakgrunnsstoffet. Det totale antallet magasin-saker vil imidlertid bli høyere, sier sjefredaktøren.

Databasen

En viktig del av Europower Energi sitt tilbud er databasen. Her ligger alle nøkkelopplysninger til hvert enkelt selskap i bransjen lagret. I tillegg til regnskap, resultater og eierforhold, får man her oversikt over fusjoner og oppkjøp, eierskap og eierinteresser, antall kunder, kraftproduksjon, eierandeler i kraftverk og en lang rekke andre opplysninger.

– Databasen har opplysninger tilbake til 1992, og er helt unik. I tillegg til selskapsinformasjon inneholder den også nøkkeldata om kraftverkene. Den er søkbar på ulikt vis og er mye brukt, ikke minst i oppkjøps- og fusjonsprosesser, sier Gjendem.

Databasen har også fått en solid oppgradering. Løsningen er utviklet av Norkon, som også har utviklet DNs Investorportal.

Europower Energi selv har historie over 30 år tilbake i tid, og redaktøren mener at behovet for en uavhengig pressedekning av kraftbransjen aldri har vært større.

– Denne bransjen og selskapsstrukturen har vært i konstant endring siden liberaliseringen av kraftmarkedet tidlig på 1990-tallet. Endringene har imidlertid aldri skjedd så hurtig som nå. Det er rask teknologiutvikling, store oppkjøp og fusjoner, og til tider et voldsomt engasjement i befolkningen. I tillegg er det altså denne bransjen som må levere når verden skal løse klimautfordringen. Det sier seg selv at dette området trenger en faglig sterk pressedekning, sier Gjendem.