Globalt jobber det 21.000 mennesker i gigantkonsernet Equinor – og langt de fleste av disse jobber med fossile energikilder som olje og gass. Men konsernet satser stadig mer på fornybar energi – blant annet med kraft fra vind og sol.

Med klimaproblematikken og en brennhet oljedebatt, blir stillinger innen fornybart derfor stadig mer attraktivt. Europower har fått innspill om at det er ekstremt stor intern interesse for fornybarstillingene i konsernet.

Og pressetalsmann for «Renewables, marketing and midstream», Magnus Frantzen Eidsvold, bekrefter dette langt på vei.

– Vi har ikke konkrete tall på antall søknader vi mottar på fornybar-stillinger når disse lyses ut internt, men du har helt rett; interessen for disse er høy og generelt har vi per nå flere kandidater å velge mellom på fornybar-posisjoner enn mange av de øvrige forretningsområdene, sier han til Europower.

Må utnytte eksisterende kompetanse

For dagens kompetanse blant ansatte som primært har jobbet med olje og gass, må kunne utnyttes videre når konsernet gradvis skifter fokus mot fornybare energikilder.

– De siste årene har Equinor bygget en stadig større fornybarportefølje, primært innen havvind. Vi ser at denne veksten delvis er gjort mulig av personell med bakgrunn og kompetanse fra olje- og gass-virksomheten vår. Fremover har vi planer om ytterligere taktskifte innen fornybart. For å kunne levere på de målene er vi avhengig av å fortsette å nyttiggjøre oss av, og videreutvikle, kompetanse fra olje og gass, sier han.

Men han avviser at dette innebærer at det i mindre grad satses på olje og gass.

– Samtidig er petroleumskompetanse viktig for kjernevirksomheten til selskapet og vil fortsatt være et viktig rekrutteringsområde både internt og eksternt, avslutter han.