Konferansen "Kraft i Vest" ble arrangert på Sandane i Gloppen Kommune i Sogn og Fjordane i forrige uke. For konferansen har det vært et uttalt mål at studenter skal kunne delta. Under årets konferanse deltok rundt 30 studenter vederlagsfritt - som en del av et samarbeid med Høgskolen på Vestlandet (HVL). Dette antallet har vært større tidligere, men har blitt begrenset i år på grunn av covid-19, opplyser kommunikasjonsdirektør Jannicke Lindvik i Sogn og Fjordane Energi. Hun har også ledet arbeidet med å arrangere konferansen.

– Dette er fremtidens arbeidskraft og det gir stor verdi å synliggjøre energibransjen og kva i står for. Vi har hatt et samarbeid med Høgskulen i mange år, og vi inviterer studentene hvert år til Kraft i Vest. Det er vinn-vinn å ha studentene i salen, de utgjør et positivt bidrag til konferansen vår, sier Lindvik til Europower i Sogn og Fjordane Energi.

– Som å ha en veldig, veldig informativ forelesning

Blant studentene som befant seg i salen i år, var Mari Flaathen, som er student ved bachelor-programmet innen Fornybar energi ved HLV.

– Vi får lov til å besøke konferansen når den skjer, og det har vi gjort alle år. Alle fornybarstudenter som går tredje året får lov til det. Da får vi et innblikk i hvordan bedriftene og alle ledd i samfunnet fungerer og hvordan vi skal få til dette grønne skiftet. Fornybar energi er jo veldig i ilden om dagen, men det er ikke tvil om at det kommer ikke bare til å være en trend – det kommer jo til å fortsette, sier Flaathen til Europower.

Noe av det viktigste utbyttet hun tar med seg fra konferansen, er eksempler og beskrivelser på hva bedrifter gjør.

– Man kan ofte lese tiltak og hva bedrifter gjør, som å kutte ut plast for eksempel, men her ser vi nye innovasjoner og retninger man kanskje ikke har tenkt på før. Det er en tankevekker. Det er som å ha en veldig, veldig informativ forelesning smelt inn på to dager, sier hun.

– Ser du for deg en fremtid i energibransjen?

– Definitivt. Nå går jeg en bachelor, så en master er vel på sin plass. Men etter det har jeg veldig lyst til å forhåpentligvis sitte i salen her igjen, men kanskje som ansatt, ikke en student.