Koronaviruset kom til Norge i begynnelsen av mars og myndighetene ba folk om på bidra i en