Pressemelding fra NVE: Sikkerhetsmyndighetene har i flere år pekt på innsidetrusler som en utfordring for både offentlige og private virksomheter. Kraftforsyningen og kritisk infrastruktur mer generelt, blir ofte