I dag la SSB frem oppdatert statistikk for antall ledige stillinger. Der viser tallene for kraftbransjen at det nå er utlyst 700 ledige stillinger. SSB-tallene går tilbake til første kvartal 2010. I tiden