På Sima Aurland litt øst for Hallingseid har Statnett