Årets voldsomme snømengder gjorde at det i juli måtte brukes gravemaskiner til å rydde snø ved kraftanlegg i fjellet. Ved noen