Både Statnett og Statkraft besluttet onsdag at ansatte som har mulighet skal ha hjemmekontor inntil videre. Det samme gjelder for Troms Kraft og Agder Energi, mens Lyse og