Onsdag denne uken la SSB frem kvartalstallene for sysselsettingen i Norge. Der viser tallene at det svinger litt, men at det er ca. 16.000-17.000 sysselsatte som jobber med kraftforsyning i Norge. Ved utgangen av årets første kvartal var