Onsdag denne uken la SSB frem kvartalstallene for sysselsettingen i Norge.

Der viser tallene at det svinger litt, men at det er ca. 16.000-17.000 sysselsatte som jobber med kraftforsyning i Norge. Ved utgangen av årets første kvartal var det ca. 17.000 sysselsatte.

På det meste har sysselsettingen vært oppe i 20.000 i første kvartal 2017, og den har vært nede i 14.000 i 2015 og 2016.

Av de 17.000 som nå jobber med kraftforsyning er mennene fortsatt i flertall.