SSB har i dag, torsdag, lagt frem oppdaterte tall for sysselsettingen i Norge. Totalt sett er det 2.681.548 arbeidstagere i landet, og det er en nedgang på 1,1 prosent fra 2019.

Av disse er 1.417.298 menn og 1.264.250 kvinner. Det betyr at på landsbasis utgjør kvinner 47,1 prosent av landets registrerte arbeidstagere.

Så jevn er ikke fordelingen i kraftbransjen. I det som SSB kategoriserer som næringen for elektrisitet, vann og renovasjon, er det totalt 32.754 sysselsatte ved utgangen av 2020. Av disse er hele 25.597 menn, og bare 7.157 kvinner.

Det betyr at kvinneandelen i kraftbransjen kun er på 20,8 prosent. Det vil si at kun hver femte arbeidstager i kraftbransjen er en kvinne.

En liten fremgang

Dette er likevel en liten fremgang. Siden 2008 har tallene steget jevnt og trutt, både i antall sysselsatte totalt, og i andelen kvinner.

I 2008 var det 6.085 kvinner i kraftbransjen, og da utgjorde de 18,9 prosent av en total arbeidsstyrke på 32.166.

Kvinneandelen i kraftbransjen stiger, men det går ikke fort. Foto: Anders Lie Brenna/Europower