Ettersom det er et mellomoppgjør, forhandler NHO sentralt på vegne av Energi Norge og de øvrige landsforeningene. Forhandlingene pågår nå, med eventuell mekling i april. Dersom det skulle bli konflikt, kan Energi Norges medlemsbedrifter bli berørt.

Denne uken la SSB frem oppdatert statistikk om arbeidskonflikter og streik. Det skjer samtidig som det er knyttet stor usikkerhet til lønnsoppgjøret nå i koronatiden.

Tallene fra SSB viser at sist gang kraftbransjen mistet arbeidsdager i streik var i 2016. Da var 1095 arbeidstakere involvert i streik, og 28.708 arbeidsdager gikk tapt.

Det er langt mellom streikene i kraftbransjen. Statistikk. Foto: Graf

Før det var det streik i 2013, 2006 og i 1998.

År Arbeidstagere Arbeidsdager
1998 104 1 096
2006 2 747 25 669
2013 938 6 018
2016 1 095 28 708

Når Europower spør arbeidsgiverforeningen Energi Norge er de ordknappe om årets oppgjør, men på generelt grunnlag sier de at kraftbransjen stort sett klarer å bli enige.

- Vi har en god tradisjon for å komme til enighet i oppgjørene, sier Aslak Øverås, informasjonssjef i Energi Norge.

Det betyr imidlertid ikke at det ikke kan bli streik som går utover kraftbransjen.

- Ettersom det er et mellomoppgjør, forhandler NHO sentralt på vegne av Energi Norge og de øvrige landsforeningene. Forhandlingene pågår nå, med eventuell mekling i april. Dersom det skulle bli konflikt, kan Energi Norges medlemsbedrifter bli berørt, sier Ståle Borgersen, direktør for arbeidsliv i Energi Norge.

Kraftforsyningen regnes som en sentral del av Norges infrastruktur, så det sitter trolig langt inne å ta ut nøkkelpersoner i streik. Det kan i så fall utløse tvungen lønnsnemnd ettersom hele samfunnet er avhengig av at strømnettet er oppe og går.

Selv om det var flest tapte arbeidsdager i 2016, var det langt flere streikende i streiken i 2006. Foto: Graf