Pressemelding fra Lyse: Arbeidet med byggingen av ny transformatorstasjon på Opstad i Hå kommune fortsetter