Begge avtalene ble landet over midnatt og regulerer bestemmelser om lønn og diverse tillegg for nær 100