Når man har drevet med renhold på kraftverk i 25 år, vet man nok hvordan det pleier å lukte. I påskeuken i år måtte renholder Ann-Kristin Lillebø snuse ekstra mye da hun skulle utføre det ordinære renholdet i Ulsteindalen kraftverk på Sunnmøre.

– Jeg stoppet like før stasjonen og tenkte at det luktet litt brent. Det luktet brent plastikk. Jeg gikk rundt og kikket og så om jeg kunne se noe spesielt, men gjorde ikke det. Da det luktet mer og mer, måtte jeg kjøre ned og ringe til sjefen, forklarer Lillebø.

For Ulsteindalen kraftverk er plassert utenfor allfarvei og det er ikke mobildekning der. Lillebø er ansatt som renholder i Tussa Kraft, der hun har ansvar for renholdet på kraftkonsernets 23 kraftstasjoner på Sunnmøre.

Det var Møre Nytt som først hadde denne saken.

– Avverget større hendelse

Når Europower får avdelingsleder Svein Vassbotn på tråden, beskriver han hendelsen slik;

– Maskinen hadde startet opp og gikk for fullt. Da merket Lillebø at det var en uvanlig lukt - en røyklukt. Hun meldte fra om det, og da ble det reist ut med thermokamera og tatt termografering. Det avdekket at det var varmgang i en bryter, så vi fikk avverget en større hendelse, sier han.

Vassbotn er ikke i tvil om at dette kunne utviklet seg til en alvorlig hendelse, dersom det ikke hadde blitt oppdaget.

– Det kunne ha blitt brann. Dette kraftverket ligger avsides til, så det hadde nok eskalert før vi kom til plassen.

Til Europower bekrefter Lillebø at det føles bra å ha avverget en mulig brann.

– Ja, det var jo fare for det. En høyspentkabel skal holde rundt 70 grader og her var den oppe i 155, så det var god varmeutvikling. Det kunne blitt stor skade hvis det ikke hadde blitt oppdaget, tror hun.

– Viktig med jevnlige besøk

At hendelser blir oppdaget på denne måten, er ikke så uvanlig, ifølge Vassbotn.

– Det er ved besøk vi oppdager røykutvikling som dette. Her var det snakk om lukt, ikke partikler eller noe i lufta som kunne fange opp at noe var på gang. Så ja, det er ganske vanlig at det sånn vi oppdager gryende hendinger, bekrefter han.

På spørsmål om dette har ført til en endring i rutinene eller om det er noe å lære av dette, svarer han;

– Vi har fått bekreftet at vi må innom stasjonene våre jevnlig. Vi er jo spredt over hele Sunnmøre med 23 kraftverk, og mange ligger avsides til. Da er det greit med jevnlige stasjonsbesøk. Vi greier ikke automatisere oss helt bort fra sånne hendelser, tror han.

– Hvordan vil Lillebø bli takket for innsatsen?

– Ja, hun skal bli ordentlig takket. Klapp på skuldra og kanskje kake når covid har sluppet taket. Så det skal vi ta igjen, avslutter han.