Hilde Tonne har snart vært Statnett-sjef i et halvt år, og nå setter hun i gang en omorganisering av det statseide systemansvarlige nettselskapet. I en pressemelding påpeker hun og Statnett at