Hilde Tonne har snart vært Statnett-sjef i et halvt år, og nå setter hun i gang en omorganisering av det statseide systemansvarlige nettselskapet. I en pressemelding påpeker hun og Statnett at det blir mye å gjøre for Statnett i tiden fremover som følge av den store omstillingen til nullutslipp og bærekraftig verdiskaping med de konsekvensene det får for det norske strømnettet.

– Det grønne taktskiftet er her nå. De siste to årene har vi sett en massiv vekst i henvendelser fra aktører som ønsker nettilknytning.